Modlitwa wstępna
Do odmawiania przez wszystkie dni nowennyŚwięty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności,
Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Na fundamencie tych słów Świętego Pawła przez wieki budowałeś wokół siebie wspólnotę ludzi oddanych Bogu i bliźnim. Towarzyszyłeś Polsce w przełomowych momentach historii, krzepiąc kolejne pokolenia, dodając otuchy i nadziei. Pragniemy wraz z Tobą i Świętymi naszego kraju tworzyć wspólnotę, w której jest miejsce dla każdego.
Przez Twoje wstawiennictwo prosimy o łaski Ducha Świętego potrzebne w kształtowaniu solidarnego świata dla nas i przyszłych pokoleń. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 


Litania do św. Andrzeja Boboli

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison                                                        Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.                                                             Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami                                                                 Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami                                            Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami                                                               Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami

Św. Andrzeju Bobolo - módl się za nami.

Św. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,                                             Św. Andrzeju, napełniony duchem Bożym,

Św. Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,

Św. Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,

Św. Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia,

Św. Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,                                    Św. Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,                            Św. Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,                                               Św. Andrzeju, Apostole Polesia,                                                                                  Św. Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci,                                                                                                                           Św. Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,            Św. Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,                                         Św. Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,                                             Św. Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,                                                  Św. Andrzeju, męczenniku i apostole,                                                                              Św. Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała,           Św. Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,                                               Św. Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,                                                                      Św. Andrzeju, wielki Orędowniku Polski,                                                                     Św. Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,               Św. Andrzeju, nasz wielki Patronie, módl się za nami.

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno,  uproś nam u Boga               Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili, uproś nam u Boga                     Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili, uproś nam u Boga            Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili, uproś nam u Boga         Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali, uproś nam u Boga                                                                                                                        Abyśmy Bogu wiernie służyli, uproś nam u Boga                                               Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali, uproś nam u Boga                                                                                                                       Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali, uproś nam u Boga Abyśmy Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali, uproś nam u Boga.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie                     Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie               Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Kapłan: Módl się za nami święty Andrzeju Bobolo                                              Wierni: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci.Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik.Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Módlmy się.
Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik.       
Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Rozważania i prośby na poszczególne dni nowenny


Dzień pierwszy


O dar jedności w duchu wiary i umiejętność dialogu ponad podziałami


Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności.
Apostoł Narodów mówił: "A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było między wami rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli". Przy Twojej trumnie, Święty Andrzeju, modlili się wspólnie katolicy i prawosławni, widząc w Tobie apostoła Dobrej Nowiny, a nie doktryny. Łączył ich Jezus. Chcemy wierzyć, że podążanie drogą prawdy, dialogu i przebaczenia, którą wskazałeś swoim życiem i w godzinie śmierci, przyczyni się do naszego zbawienia i budowy lepszego świata na ziemi.
Przez Twoje wstawiennictwo prosimy dobrego Boga o dar jedności w duchu wiary i umiejętność dialogu ponad podziałami.


Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga!


Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…


Dzień drugi


Aby chrześcijanie byli dla świata skutecznym znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego


Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności.
Święty Jan Paweł II, papież z Polski, który był świadkiem powrotu Twoich relikwii do Polski, powiedział: "Bóg pozwolił świętemu Andrzejowi stać się znakiem, znakiem nie tylko spraw przeszłych, ale także i spraw, na które czekamy, do których się przygotowujemy, znakiem nie tylko tego, co dzieliło i dzieli- a dzieliło aż do śmierci męczeńskiej, ale także tego, co ma połączyć. Kościół w uroczystość świętego Andrzeja Boboli modli się właśnie o to zjednoczenie chrześcijan, ażeby >>byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie<<".
Przez Twoje wstawiennictwo, święty Andrzeju, módlmy się wraz z Janem Pawłem II o pragnienie pełnej jedności w sercach chrześcijan, aby byli dla świata skutecznym znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego.


Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga.


Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…


Dzień trzeci


O dar pokoju społecznego


Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności.
Swoją misyjną posługę kapłańską sprawowałeś dla ludzi żyjących na peryferiach społecznych, walcząc o zbawienie ich dusz z żarliwością i  gotowością oddania własnego życia. Bóg przyjął Twoją ofiarę krwi. Przyłączamy się do słów kardynała Augusta Hlonda, niedługo po Twojej kanonizacji: "Za wzorem św. Andrzeja Boboli powinniśmy pracę dla jedności Kościoła poprzeć walnie, szczerze, bez lęku, bez pogłębienia nieporozumień obrządkowych, bez spychania tego wielkiego zagadnienia na tory współzawodnictwa o prestiż i wpływy". Módlmy się o pokój społeczny, upragniony przez wszystkich ludzi dobrej woli.


Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga!


Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

 


Dzień czwarty


O łaski Ducha Świętego, abyśmy stawali się orędownikami pokoju w naszych rodzinach


Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności.
"Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi". Musiałeś przejść przez wiele trudnych doświadczeń, by uporządkować swoje życie, wielu lat potrzebowałeś, by utemperować wybuchowy charakter. Godzinami klęczałeś przed Najświętszym Sakramentem, adorując Boga.
Przez wstawiennictwo Apostoła Polesia prosimy Cię, Panie, o łaskę Ducha Świętego, abyśmy stawali się orędownikami pokoju w naszych rodzinach i wszędzie tam, dokąd zostaniemy posłani.


Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga!


Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

 


Dzień piąty


Abyśmy każdego człowieka traktowali jak bliźniego i potrafili nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują


Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności
Jako prawdziwy uczeń Jezusa, żyłeś słowami: "Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie". Powodowany miłością niosłeś za życia światło Chrystusa bogatym i ubogim, wykształconym i prostym, nie zważając na okoliczności. Po śmierci wstawiałeś się za tymi, którzy prosili Cię o potrzebne łaski, bez względu na ich pochodzenie, wyznawaną religię czy narodowość. Przez Twoje orędownictwo uchroniłeś wielu ludzi przed zarazą, wielu też odzyskało życie i zdrowie.
Módlmy się, abyśmy każdego człowieka traktowali jak bliźniego i potrafili nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują.


Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!


Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

 


Dzień szósty


O dar przezwyciężania w naszej ojczyźnie podziałów i szacunek dla poprzedników


Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności,
W czasach zaborów krążyła Twoja przepowiednia, że Polska odzyska niepodległość po wielkiej wojnie. Łączyła ona Polaków, dając zniewolonym ludziom nadzieję na odrodzenie. Naucz nas z miłością traktować bliźnich i otwierać się na wspólnotę, przezwyciężając pokusę egoizmu, w duchu napomnienia Apostoła Narodów: "abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości".
Prosimy Cię, Boże Wszechmogący o dar przezwyciężania w naszej ojczyźnie wszelakich podziałów i szacunek dla dokonań naszych poprzedników.


Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga!


Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

 


Dzień siódmy


O radość życia wiecznego dla tych, którzy budowali nasz kraj, umacniali jedność narodową i ludzką solidarność


Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności.
"Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój". Twoją kanonizację i powrót relikwii do ojczyzny w przededniu drugiej wojny światowej świętowano w Polsce i Europie. W uroczystościach religijnych uczestniczyły miliony zwykłych mieszkańców oraz rządzący - wszyscy złączeni nadzieją na Twoją pomoc w trudnym czasie. Przez Twoje wstawiennictwo modlimy się do Boga, by natchnął nas duchem służby i odpowiedzialności za losy ludzkiej rodziny i pragnieniem dobra dla wszystkich Rodaków. Módlmy się o radość życia wiecznego dla tych, którzy z oddaniem budowali nasz kraj, umacniali jedność narodową i ludzką solidarność.


Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga!


Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

 


Dzień ósmy


O łaskę dawania własnym życiem świadectwa wierności Chrystusowemu Kościołowi i umiłowanie jedności


Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności.
To Ty zainicjowałeś oddawanie czci Maryi jako Królowej Polski w tekście ślubów króla Jana Kazimierza, do których odwoływał się Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński w Jasnogórskich Ślubach Narodu. Byłeś wierny poleceniu Królowej Ziemi i Nieba: "Czyńcie wszystko, cokolwiek Wam powie". Prosimy, by Bogurodzica pomogła nawracać nasze serca do Jezusa i tworzyć apostolską wspólnotę ducha.
Módlmy się, abyśmy własnym życiem dawali świadectwo wierności Chrystusowemu Kościołowi i umiłowaniu jedności.

 


Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga!


Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

 


Dzień dziewiąty


O dar jedności i pokoju oraz zjednoczenie Kościoła


Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności.
Papież Franciszek, Twój brat w Towarzystwie Jezusowym, wypowiedział słowa: "Św. Andrzej, kapłan, jezuita, męczennik, jeden z patronów Polski to wierny świadek Chrystusa. Oddał życie za wiarę, pojednanie braci, zjednoczenie Kościoła. Niech jego wstawiennictwo u Boga wyjedna Kościołowi dar jedności i pokoju". Z wdzięcznością przyjmujemy te słowa i z pokorą pragniemy otwierać nasze serca na innych, poszukiwać dróg porozumienia ze wszystkimi, aby żaden człowiek nie pozostał poza ludzką wspólnotą. Módlmy się o mądrość, odwagę i wytrwałość dla wszystkich, którzy dążą do budowania więzi między ludźmi i narodami na większą chwałę Bożą.
Módl się wraz z nami, święty Andrzeju, o dary Ducha Świętego, które poprowadzą nas do jedności i pokoju oraz zjednoczenia Kościoła.

 


Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga!

 


Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Biskup Świdnicki wzywa do modlitwy o pokój

niedziela, 13-02-2022

Módlmy się o pokój na świecie!

 

Siostry i Bracia! Umiłowani Diecezjanie!

 W obliczu zagrożeń, w których znalazła się nasza Ojczyzna i Europa, rodzi się potrzeba gorącej modlitwy o pokój.

Proszę, aby od dnia 14 lutego, kiedy obchodzimy święto Cyryla i Metodego, Patronów Europy, podjąć w parafiach Diecezji Świdnickiej Nowennę z modlitwą do Boga o pokój. Uczyńmy to prosząc przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski i św. Andrzeja Boboli, Patrona naszej Ojczyzny. 

Zachęcam też, aby tam gdzie to jest możliwe, towarzyszyły temu czyny pokutne, zwłaszcza post.

Wszystkim, których łączy pobożna myśl o pokoju w świecie, z serca błogosławię.

 

 † Marek Mendyk Biskup Świdnicki

 

Świdnica, 13 lutego 2022 r.

Nowenna do św. Andrzeja Boboli