Kapłan otrzymuje welon naramienny, bierze monstrancję i na zewnątrz świątyni wyrusza procesja ze śpiewem.

W tym miejscu należy podać komentarz do procesji rezurekcyjnej. Obrzędy zakończenia opuszcza się, jeżeli następuje procesja rezurekcyjna. Procesję przeprowadzamy na zewnątrz kościoła.

Komentarz:

Gromadzimy się tej nocy, by celebrując Wigilię Paschalną oczekiwać Zmartwychwstania Chrystusa. Dziś dopełni się to wszystko, co przeżywaliśmy od Wieczerzy Pańskiej przez Jego mękę i śmierć na krzyżu. Rozpoczynamy świętą noc Zmartwychwstania Pańskiego.W dzisiejszych obrzędach istotną rolę odgrywają dwa znaki: ŚWIATŁO i WODA. Niemożliwe jest życie na ziemi bez tych dwóch elementów, dlatego właśnie one zdolne są wyrazić NOWE ŻYCIE, jakim obdarowuje nas Zmartwychwstały Chrystus.Nasze czuwanie składać się będzie z następujących części:Najpierw nastąpi obrzęd światła - od ognia rozświetlającego mroki nocy zapłonie paschał - symbol triumfującego Chrystusa.Następnie w nastroju radości przejdziemy do Liturgii Słowa. W świetle prawdy o Zmartwychwstaniu rozważać będziemy wielkie dzieła, jakich Bóg dokonał w dziejach ludzkości.Trzecią częścią naszego zgromadzenia będzie liturgia chrzcielna, w czasie której odnowimy przyrzeczenia złożone niegdyś na naszym chrzcie.Szczytem Wigilii Paschalnej będzie przyjęcie Komunii, łączącej nas ostatecznie z Jezusem. Po czym ze śpiewem na ustach ogłosimy światu to, w co wierzymy.

 

W naszych modlitwach prosimy dziś za:

Wszystkich Parafian - o moc wiary , za chorych prosząc o zdrowie i ulgę w cierpieniu ; za zmarłych o radość nieba

 

Kapłan wraz z posługującymi w ciszy udają się w miejsce, gdzie będzie miał miejsce obrzęd pobłogosławienia ognia i przygotowania paschału. Wyciszmy nasze serca i umysły oczekując na rozpoczęcie liturgii.

 

 

 

 

---------- LITURGIA  ŚWIATŁA----------

 

Celebrans z posługującymi udają się na zewnątrz kościoła. O ile to możliwe, lud zwraca się w stronę kapłana. Kapłan pozdrawia jak zwykle zgromadzony lud:

 

C: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W: Amen.

C: Pan z wami.

W: I z duchem twoim.

 

Następnie wprowadza wiernych w liturgię Wigilii tymi słowami:

 

C: Drodzy bracia i siostry, w tę najświętszą noc, w którą nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana, słuchając słowa Bożego i sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i razem z Nim żyć będziemy w Bogu. Następnie poświęca się ogień:

C: Módlmy się.

Liturgia w pełni przenosi nas do wydarzeń z Golgoty. Krzyż zostanie odsłonięty i naszym oczom ukaże się wizerunek Chrystusa cierpiącego. To naturalna konsekwencja wypływająca z opisu Męki Jezusa. Po każdym wezwaniu kapłana odpowiemy „Pójdźmy z pokłonem” i uklękniemy na dwa kolana. Po odsłonięciu całego Krzyża aż do Liturgii Wigilii Paschalnej będziemy oddawać mu cześć. Uczestnicy adoracji mogą sami wybrać formę oddania czci Krzyżowi, czyli taką jaka im będzie w tym momencie odpowiadać, bądź to przez głęboki ukłon lub ucałowanie, albo też w innej odpowiedniej dla nich formie. Kościół w Wielki Piątek nie może nie wyśpiewać hymnu uwielbienia i pochwały krzyża. W trakcie adoracji módlmy się wspólnym śpiewem.

ZA  UKRAINĘ

 

Dk: Módlmy się za naród ukraiński, doświadczający rosyjskiej napaści wojennej, za     

       uchodźców i ofiary śmiercionośnych ataków, niech nasz Bóg i Pan powstrzyma   

       przemoc, gwałt i zniszczenie, aby zapanował upragniony pokój.

Modlitwa w ciszy

 

C:   Wszechmogący, wieczny Boże, Ty uśmierzasz wojny i poniżasz pysznych,+ uwolnij 

       naród ukraiński od okrucieństw i cierpień, wejrzyj łaskawie na uchodźców i

       wygnańców, na rozdzielone rodziny i osierocone dzieci, * a nam daj serca czułe  

       na potrzeby przybyszów. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W:  Amen.

ZA  ŻYDÓW

 

Dk: Módlmy się za Żydów, do których najpierw Pan Bóg nasz przemówił, aby pomógł im 

       wzrastać w miłości Jego Imienia i w wierności Jego przymierzu.

 

Modlitwa w ciszy

 

C:   Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś swoje obietnice Abrahamowi i jego   

       potomkom; wysłuchaj łaskawie prośby swojego Kościoła, * aby lud, który 

       niegdyś był narodem wybranym, mógł osiągnąć pełnię odkupienia. Przez Chrystusa,

       Pana naszego.

 

W:  Amen.