UWAGA

OD WTORKU: 02 KWIETNIA 2024 ZMIANA GRAFIKU MSZY ŚW.

OBOWIĄZUJE   UKŁAD WIOSENNO-LETNI

REMONT DACHU KOŚCIOŁA w DŁUGOPOLU DOLNYM

Aktualności

PORZĄDEK  MSZY  I  NABOŻEŃSTW

w niedziele i uroczystości:

 

        09:00 - KAPLICA DŁUGOPOLE ZDRÓJ

        10:30 - KOŚCIÓŁ W PONIKWIE

        12:00 - KOŚCIÓŁ W DŁUGOPOLU DOLNYM

                         w dni powszednie:

 

     Poniedziałek - godz. 18:00 - Długopole Dolne

     Wtorek          - godz. 18:00 - Ponikwa

     Od Środy do Soboty  - godz. 18:00 - Długopole Zdrój

 

                    msza w sobotę z niedzieli

 

 

Kult Najświętszego

Serca Pana Jezusa

 

   Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza; początkowo miał charakter prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa. Mistyka średniowiecza łączyła kult Serca Jezusowego w bardzo żywym nabożeństwem do Najświętszej Rany boku Jezusa. Do najwcześniejszych, którzy w Ranie boku, otwartej włócznią żołnierza, odnaleźli Serce Boże, należy nieznany autor poetyckiego utworu Winny szczep mistyczny. Mówi w nim, że właśnie w tej Ranie odnalazł Serce Boże, że spocznie przy Nim, że się już z Nim nie rozstanie. Cały zakon św. Dominika Guzmana - dominikanie - bardzo wcześnie przyswoił sobie nabożeństwo do zranionego boku i Serca Pana Jezusa. W piątek po oktawie Bożego Ciała, a więc w dzień, który Chrystus wybrał sobie na święto Jego Serca, dominikanie odmawiali oficjum o Ranie boku Pana Jezusa.

 

Od XVII wieku nabożeństwo do Serca Pana Jezusa staje się własnością ogółu wiernych i całego Kościoła. Przyczyniło się do tego dwoje świętych: św. Jan Eudes i św. Małgorzata Maria Alacoque. Pierwszy działał bardziej z własnej inicjatywy, natomiast św. Małgorzata - pod wpływem nakazów, jakie otrzymała od samego Chrystusa, który chciał się jej pośrednictwem posłużyć.

Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic, dotyczących czcicieli Jego Serca:

 

Stolica Apostolska dopiero po ścisłych i dokładnych badaniach zezwoliła na obchodzenie święta, jak i na cześć wizerunków Jezusowego Serca w formach dzisiaj powszechnie przyjętych. Po raz drugi Kościół pośrednio zatwierdził objawienia, dane św. Małgorzacie Marii Alacoque, kiedy po surowym procesie wyniósł ją do chwały ołtarzy. Jej beatyfikacja odbyła się w roku 1864, a kanonizacja w roku 1920. Pierwszym z papieży, który zatwierdził nabożeństwo do Serca Pana Jezusa a także święto dla niektórych diecezji i zakonów, był Klemens XIII. Uczynił to w roku 1765 - a więc prawie w sto lat po wspomnianych objawieniach. Decydującym jednak w tej sprawie stał się memoriał biskupów polskich wysłany do tego papieża w 1765 roku. Memoriał podaje najpierw historyczny przegląd kultu, a następnie uzasadnia bardzo głęboko godziwość i pożytki płynące z tego nabożeństwa. Papież Pius IX w roku 1856 rozszerzył święto Serca Pana Jezusa na cały Kościół. Leon XIII 31 grudnia 1899 roku oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół i rodzaj ludzki.

 

www.zbawiciel.gda.pl

Kard. Stefan Wyszyński i

matka Elżbieta Róża Czacka

są błogosławionymi.

Mija kolejny rok od tego wydarzenia

W kościelnym kalendarzu ich wspomnienia

 

umieszczono w maju.

 

 

Informacje

Parafia Długopole Dolne

Św. Jerzego Męczennika

Czy wiesz, co tak na prawdę dzieje się podczas

Mszy Świętej ?

Więcej o nas

Charakterystyka Parafii

Parafię tworzą następujące miejscowości:

Długopole Dolne,

wieś uzdrowiskowa Długopole Zdrój i Ponikwa.


 Kościół parafialny

               p.w. św. Jerzego

             w Długopolu Dolnym

 

wybudowano pod koniec XVIII wieku, na miejsce świątyni z 1503 roku. przeszedł w swojej historii kilka remontów, najpoważniejsza była przebudowa w II połowie XIX stulecia. Kościół św. Jerzego jest w całości murowany, składa się z pojedynczej sali i trójbocznego, zamkniętego (choć nie wydzielonego z całości konstrukcji) prezbiterium. na tle odmalowanej elewacji wyróżnia się (w sposób jak najbardziej pozytywny) surowa, kamienno-ceglana wieża. w środku zachowało się kilka malunków i rzeźb z XVIII stulecia, nierzadko starszych niż sam kościół. warto zwrócić uwagę na miniaturową pietę czy obrazy drogi krzyżowej. szczodrze złocone ołtarz główny i ambonę wykonał uznany rzeźbiarz z Habelschwerdt (czyli Bystrzycy Kłodzkiej) Albert Thamm.

 

 

Kościół filialny

p.w. św. Józefa Robotnika

stojący pośrodku wsi został wzniesiony w XVIII w. w stylu barokowym. Jest to budowla salowa, na planie prostokąta, z wydzielonym prezbiterium, pierwotnie bez wieży; wieża została dobudowana w 1802 r., natomiast w drugiej połowie XIX w. świątynia została rozbudowana. We wnętrzu warto zwrócić uwagę na strop, na którym znajduje się ciekawy fresk namalowany w latach 20. XX w. przedstawiający postacie w strojach ludowych - stanowi on niespotykany portret zbiorowy ówczesnych mieszkańców. Ołtarz główny pochodzi z 1770 r. i jest dziełem Michała Ignacego Klahra.

 

 

Kaplica

Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Sanatorium Mieszko

 

z neogotyckim wyposażeniem z XIX w. pełni funkcję kościoła. Właśnie w tej kaplicy w dn. 1.02.1932 r. późniejszy błogosławiony męczennik Gerhard Hirschfelder odprawił mszę prymicyjną.