DŁUGOPOLE DOLNE, dnia 05 LISTOPADA 2023 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ P.W.

ŚW. JERZEGO W DŁUGOPOLU DOLNYM

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

    1. Dzisiejsza niedziela to niedziela adoracyjna ze zmianą tajemnic różańcowych przed mszami świętymi. Adoracja Najświętszego Sakramentu o

        godz. 16:30 w Ponikwie z Koronką do Miłosierdzia Bożego. Przed nabożeństwem okazja do spowiedzi św.

   2. Przypominam, że do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie

      modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. (szczegółowe informacje na tablicach ogłoszeń i stronie parafialnej).

    Modląc się za zmarłych, pomagamy tym,którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najszybciej mogli przebywać blisko Ojca 

    w  niebie. Modlitwy wypominkowe prowadzone w tygodniu do 17 listopada. Karty wypominkowe są wyłożone. Po wypełnieniu można je 

    składać do koszyka lub w zakrystii z podaniem gdzie mają być czytane. Szczegółowy plan na stronie parafialnej: parafiadlugopoledolne.pl

3. W sobotę 11 listopada będziemy świętowali Narodowe Święto Niepodległości – 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 

  Dzisiaj musimy myśleć o odrodzeniu się naszego narodu w wielu różnych wymiarach. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać o tych, 

  którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Msze Święte w parafii:

           o godz. 09:00 w kaplicy w Długopolu Zdroju

o godz. 10:30 w kościele w Ponikwie

               o godz. 12:00 w kościele w Długopolu Dolnym

             UWAGA !!! : Tego dnia nie będzie wieczornej sobotniej mszy świętej w kaplicy w Długopolu Zdroju

     4. W tygodniu msze św. wieczorne o godz: 17:00 w naszych kościołach i kaplicy (wg grafiku) Charakter mszy św. w przeważającej części   

         recytowany.

      5. Przyszłą niedzielę, będziemy przeżywali jako Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Zbiórka do puszek na Fundusz Organizacji

         „Kościół w potrzebie”.

      6. Zachęcam do do nabycia prasy katolickiej: GOŚĆ NIEDZIELNY , Osservatorre Romano i gazeta ewangelizacyjna : DOBRE NOWINY

  7. Kancelaria Parafialna będzie czynna w tym tygodniu we wtorek i czwartek od godz. 18:30 do 19:00 Sprawy losowe są przyjmowane poza 

     godzinami ,po uprzednim kontakcie telefonicznym.

 8. Intencje mszalne można zamawiać telefonicznie lub mailowo, a w dni powszednie po mszy św.

9. Istnieje możliwość wyjazdu własnym środkiem lokomocji do kina w Kłodzku na film: FIGURANT. Projekcja 20 listopada (poniedziałek) godz.  

   19:00. Bilet grupowy: 15 zł. na osobę.Zapisy w tygodniu, telefonicznie i mailowo.

10. Za wszelkie zaangażowanie na rzecz naszej Parafii oraz za troskę o nasze świątynie i kaplicę; składane ofiary na cele parafialne i przy 

      okazji    modlitwy wypominkowej – Bóg zapłać.

11. W tygodniu (w wieku 75 LAT) odeszła do wieczności : + HALINA NOGAmieszkanka (zelatorka Róży Rożańcowej) DŁUGOPOLA  

     DOLNEGO , pogrzeb się odbędzie we wtorek. Z Rodziną łączymy się w bólu w naszych modlitwach i wyrażamy głębokie współczucie.

    Zmarłej : wieczne odpoczywanie ….

12. Wszystkim naszym Parafianom, Sympatykom naszej parafii życzę Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Wychowawczyni. Szczęść Boże..

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

PW. ŚW. JERZEGO W DŁUGOPOLU DOLNYM

TEL. 74 813 - 92 - 70

KOM. 697- 484 - 218

biuro@parafiadlugopoledolne.pl

 

 

05 listopada 2023

 

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 2023