Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła.

Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu uwalniają nas od kary doczesnej).

Odpusty te może zyskiwać każdy ochrzczony po spełnieniu odpowiednich warunków dla siebie lub ofiarowywać je za zmarłych.

 

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

  • Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się odpust cząstkowy);

  • Stan łaski uświęcającej;– Przyjęcie Komunii świętej;

  • Odmówienie modlitwy (np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” ) w intencjach Ojca Świętego (ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież);

  • Wykonanie czynności związanej z odpustem;

 

 

 

W najbliższych dniach można zyskać odpust za:

  1. Nawiedzenie kościoła lub kaplicy we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 listopada) i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga;

  2. W dniach od 1 do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych – codziennie odpust zupełny, który można ofiarować wyłącznie za zmarłych

  3. (za nawiedzenie cmentarza w inne dni – odpust cząstkowy również wyłącznie za zmarłych);

31 października 2022

 

Odpusty za Zmarłych