Rozważania Drogi Krzyżowej

ze świętymi dla dzieci i młodzieży

  Ks. Mateusz Szerszeń CSMA

 

 

Wprowadzenie
„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Panie, Jezu Chryste, napełnij nasze serca światłem Twojego Ducha, abyśmy, naśladując Ciebie w Twej ostatniej drodze, poznali cenę naszego odkupienia i stali się godnymi udziału w owocach Twojej męki, śmierci i zmartwychwstania.


 

Stacja I Pan Jezus na śmierć skazany

św. Franciszek Marto (11 lat)

 

Franciszek był jednym z rodzeństwa z Fatimy, któremu objawiła się Matka Boża. Wspominano go jako chłopca bardzo religijnego, spokojnego i oddanego modlitwie. Troszczył się o innych i lubił w samotności spędzać czas przed Bogiem. W swoim krótkim życiu pokazał jak mamy kochać Jezusa i Jego Matkę.Panie Jezu, skazany na śmierć, naucz mnie życia religijnego i pełnego modlitwy.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
 

Stacja II Pan Jezus bierze krzyż

św. Hiacynta Marto (10 lat)

 

Hiacynta była siostrą Franciszka i podejmowała pokutę jako wynagrodzenie za grzechy swoje i całego świata. Gdy Matka Boża objawiła się dzieciom dzielnie znosiła wszelkie przeciwności i nie zrażała się opinią innych ludzi. Przez post i modlitwę uświęciła swoje życie.Panie Jezu z krzyżem na ramionach, naucz mnie mężnego znoszenia wszystkich trudności.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

 

Stacja III Pierwszy upadek Pana Jezusa

św. Piotr Frassati (24 lata)

 

Piotr Frassati może być wzorem dla młodzieży. Był człowiekiem, który kochał świat i życie. Nie wstydził się swojej wiary, mimo iż w domu jej nie praktykowano. Z miłości do Pana Jezusa angażował się w wiele dzieł, które pomagały ubogim i odrzuconym. Nigdy nie stracił Bożego zapału.Panie Jezu upadający pod krzyżem, naucz mnie miłości do moich najbliższych.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

 

 

 

Stacja IV Pan Jezus spotyka swą Matkę

bł. Karolina Kózkówna (16 lat)

 

Życie Karoliny poświęcone było katechizowaniu dzieci. Była opiekuńcza, troskliwa i miła. Gromadziła wokół siebie małe dzieci, które chętnie słuchały jej opowiadań o Jezusie i apostołach. W obronie przed złem oddała swoje własne życie, aby móc spotkać w niebie samego Jezusa.Panie Jezu spotykający na drodze swoją mamę, naucz mnie szacunku do moich rodziców.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

 

 

Stacja V Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi

św. Tarsycjusz (12 lat)

 

Tarsycjusz zasłynął głównie z tego, że nie pozwolił znieważyć Najświętszego Sakramentu, który niósł potrzebującym do więzienia. Wolał oddać swoje życie niż żyć ze świadomością, że ktoś mógłby obrazić Boga. Przez swoją męczeńską śmierć dał świadectwo miłości do Chrystusa i Jego Krzyża.

Panie Jezu niosący krzyż z Szymonem, naucz mnie wdzięczności i doceniania pomocy, którą otrzymuję od innych.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

 

 

Stacja VI Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa

św. Pankracy (14 lat)

 

Po przyjęciu chrztu Pankracy pomagał chrześcijanom, którzy byli poddawani prześladowaniom. Pochodził z bogatej rodziny, ale szybko zorientował się, że majątek powinien rozdać ubogim. Pomagał tym, którzy cierpieli głód i niedostatek. Umacniał ich na duchu i budził nadzieję płynącą z wiary. Za dobro, które szerzył oddał życie w czasie prześladowań w Rzymie.

Panie Jezu spotykający Weronikę, naucz mnie hojności i gorliwości w wypełnianiu moich obowiązków.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

 

 

Stacja VII Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi

św. Stanisław Kostka (18 lat)

 

Ten polski młodzieniec szybko zrozumiał, że jego powołaniem jest zjednoczenie z Panem Jezusem. Przebył długą drogę z Polski do Wiednia, a następnie do Rzymu, aby zostać zakonnikiem. Poświęcił swoje życie dla Boga i zawsze chciał być jak najbliżej Niego. Jego rówieśnicy już za życia widzieli w nim świętego. Został patronem polskiej młodzieży.

Panie Jezu upadający pod krzyżem, naucz mnie wybierania tego, co najlepsze i odrzucania tego, co oddala mnie od Ciebie.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

 

 

Stacja VIII Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

św. Alojzy Gonzaga (23 lata)

 

Alojzy pochodził z książęcej rodziny. Mógł sobie pozwolić na wiele. On jednak wybrał pokorną i ubogą drogę opieki nad najciężej chorymi. Zrezygnował z zaszczytów i wygodnego życia, bo w chorych i cierpiących widział samego Chrystusa. Bogu oddał to, co miał najcenniejsze – własne życie.

Panie Jezu pocieszający niewiasty, naucz mnie wrażliwości na cierpienie innych.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

 

 

Stacja IX Trzeci upadek Pana Jezusa

św. Dominik Savio (15 lat)

 

Dominik postanowił w swoim życiu kierować się zasadami, które podał mu Kościół. Często uczestniczył we Mszy świętej i spowiedzi. Za wszelką cenę bronił się przed grzechami, które mogły splamić jego sumienie. Nie wstydził się swojego nabożeństwa do Matki Najświętszej i rzetelnie wypełniał swoje obowiązki. Został patronem ministrantów.

Panie Jezu upadający pod krzyżem, naucz mnie walczyć z moimi grzechami i słabościami.

 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

 

Stacja X Pan Jezus z szat obnażony

św. Józef Sanchez del Rio (15 lat)

 

Przed śmiercią Józef miał zawołać: „Niech żyje Chrystus Król!”. Przez całe swoje życie nie bał się zła, ale odważnie stawiał mu czoła i bronił swojej wiary. Miłość do Pana Jezusa pokonała w nim strach i przekonała wielu, że wiara potrafi czynić cuda. Przez swoje męczeństwo pokazał, że z Bogiem mogę znieść wszelkie przeciwności; nawet- odrzucenie i życzenie śmierci przez Ojca Chrzestnego.

Panie Jezu obnażony z szat, naucz mnie takiej wiary, która nigdy się Ciebie nie zaprze.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

 

 

Stacja XI Pan Jezus przybity do krzyżaśw. Maria Goretti (11 lat)

Maria zasłynęła z przebaczenia dla człowieka, który bardzo ją skrzywdził. Wiedziała, że nie może obrazić Boga niczym, co mogłoby zranić Jego miłość. Oddana całkowicie Jezusowi broniła tego, co święte i czyste. Zakochana w Bogu spokojnie wyszła mu na spotkanie w niebie.Panie Jezu przybity do krzyża, naucz mnie przebaczać moim nieprzyjaciołom.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

 

 

Stacja XII Pan Jezus umiera na krzyżu

św. Agnieszka (13 lat)

 

Agnieszka postanowiła dotrzymać złożonej obietnicy. Jako chrześcijanka nie pozwoliła, aby sprzeciwić się Bogu. Mimo młodego wieku nie bała się śmierci i cierpienia. Wiedziała, że czeka na nią nagroda, którą przygotował dla niej Jezus mówiąc: „W domu mego Ojca jest mieszkań wiele. Gdyby było inaczej, to bym wam powiedział”.

Panie Jezu umierający na krzyżu, naucz mnie ufności w Twoje obietnice.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

 

 

Stacja XIII Pan Jezus zdjęty z krzyża

św. Piotr Yu (12 lat)

 

Ten najmłodszy męczennik z Korei zachował pogodę ducha do samego końca. Stał się przykładem na to, że kto uwierzy w słowa Jezusa jest naprawdę wolny i szczęśliwy. Radość Ewangelii nie pozwoliła mu wątpić nawet w czasie tortur i prześladowania.

Panie Jezu zdjęty z krzyża, naucz mnie radości płynącej z Twojej nauki.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

 

 

 

Stacja XIV Pan Jezus złożony do grobu

św. Krystyna z Bolseny (12 lat)

 

Gdy Krystyna przyjęła wiarę rozbiła wszystkie złote figurki innych bożków, które miała w swoim domu. Nie chciała, aby w jej życiu królował ktoś inny niż Jezus. Była stanowcza i pełna zapału. Nie chciała porzucić miłości do Boga i złożyła w ofierze własne życie.

Jezu złożony do grobu, naucz mnie składania własnego życia w ofierze dla Ciebie i innych.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

 

 

Modlitwa na zakończenie

 

Jezu, dziękujemy Ci za Twoją mękę i świadectwo dzieci i młodzieży, którzy poszli Twoim śladem. Daj nam siłę, abyśmy potrafili naśladować ich wiarę i zaufanie. Niech rozważanie Drogi Krzyżowej przyczyni się do naszego uświęcenia i pomoże nam na prowadzenie lepszego życia.